top of page

Privacybeleid

Privacy statement

Studioo Roos, gevestigd te Rotterdam aan Goudsesingel 52-214 (unit 2.10) 3011 KD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.studiooroos.nl

info@studiooroos.nl

Goudsesingel 52-214 unit 2.10

+31 6 21 704 709 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen gegevens die uzelf verstrekt. Die gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij krijgen deze gegevens op twee verschillende manieren: Gegevens die uzelf rechtstreeks aan ons geeft Als u één van onze diensten aanschaft, hebben wij naast uw voor- en achternaam en uw e-mailadres ook uw postadres en uw eventuele BTW-nummer nodig om de factuur op te stellen. Uw telefoonnummer kan nodig zijn om persoonlijk contact te hebben over het leveren van onze dienst (Grondslag: uitvoering van een overeenkomst) Gegevens die u automatisch doorgeeft door onze website te bezoeken Op het moment dat uw onze site bezoekt, geeft uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat dat u gebruikt, informatie door. Dit zijn gegevens zoals uw IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt en uw besturingssysteem. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en daardoor niet te herleiden tot persoonlijke gegevens (Grondslag: gerechtvaardigd belang).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studioo Roos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Het leggen van contact of het aanvragen van informatie: Uw voor- en achternaam en uw e-mailadres bewaren wij 2 jaar na ons laatste contact voor het nasturen van informatie en eventueel verder overleg. 

  • De aanschaf van één van onze diensten: de factuur met uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw postadres en uw eventuele BTW-nummer bewaren wij 5 jaar in verband met de belastingwetgeving.

  • De gegevens die wij nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen, bewaren wij 2 jaar in ons archief. Indien er foto’s zijn gemaakt van het project zullen deze 1 jaar bewaard worden. Als u toestemming verleent deze foto’s te mogen gebruiken voor onze doeleinde zoals; op social media en op onze website dan worden deze foto’s 7 jaar bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studioo Roos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studioo Roos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studioo Roos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studioo Roos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiooroos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studioo Roos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Studioo Roos.

bottom of page